Znajdź firmę lub wykonawcę w powiecie Garwolinskim

Dołącz do lokalnych przedsiębiorców!
1 Roboty drogowe 1.1 nawierzchnie bitumiczne – drogi asfaltowe – parkingi, place manewrowe – ronda 1.2 nawierzchnie z kostki brukowej, kamienia – drogi – chodniki – parkingi, place manewrowe – podwórka – schody, tarasy, alejki 1.3 nawierzchnie z kruszyw łamanych – drogi – parkingi, place manewrowe – podwórka 1.4 oświetlenie uliczne 1.5 Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego – oznakowanie poziome – oznakowanie pionowe – bezpieczne przejścia dla pieszych – bariery 2 Roboty kolejowe – Budowa peronów – torowiska – przejazdy kolejowe – odwodnia korpusów torowych 3 Roboty odwodnieniowe, melioracyne – kanalzacje deszczowe, kolektory, separatory – kanalizacje sanitarne – melioracje, drenowanie -odwodnienia terenów – zbiorniki retencyjne – kopanie i utrzymanie stawów – rowy: ziemne, umocnione, szczelne 4 Roboty ziemne – wykopy -wyburzenia – niwelacje terenów 5 Tereny zielone, rekreacyjne Place zabaw boiska skateparki ogrody 6 Projekty drogi zjazdy indywidyalne i publiczne czasowa i stała organizacja ruchu 7 Usługi, sprzedaż materiałów – transport niskopodwoziowy maszyn – transport materiałów budowlanych, sypkich – HDS (6 ton) – kruszywa drogowe – piasek, żwir – ziemia 8 wynajem sprzętu budowlanego – zagęszczarki: 90 kg 120 kg 180 kg 220 kg 450 kg 700 kg Skoczki – Przecinarki do betonu ręczne jezdne frezarki walce drogowe młoty wyburzeniowe niwelatory wiertarki piły do drewna wibratory do betonu kompresory inne maszyny i sprzęt -Świadczymy również kompleksową naprawę i serwis sprzętu budowlanego!!!