Znajdź firmę lub wykonawcę w powiecie Garwolinskim

Dołącz do lokalnych przedsiębiorców!
Pracownia Psychologiczna „Gaya” w Garwolinie istnieje od 2004r. Specjalizujemy się w BADANIA PSYCHOTECHNICZNE, POMOC PSYCHOLOGICZNA, PSYCHOTERAPIA, TERAPIA UZALEŻNIEŃ, LOGOPEDA, NEUROLOGOPEDA, EEG BIOFEEDBACK, DIETETYK, PSYCHIATRA, WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI. Współpracujemy z wieloma firmami min: Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Garwolinie, Firmą Avon, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, Strażą Pożarną, OSM Garwolin, Akzo Nobel Decorative Paints, Przedsiębiorstwami Transportowymi oraz Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego. Jesteśmy partnerem klinik LUX-MED. Dysponujemy salą badań grupowych, profesjonalną i nowoczesną aparaturą. Wykonujemy również badania psychologiczne do pozwolenia na broń, do ubiegania się o stanowisko pracy ochroniarza lub sędziego, adwokata, prokuratora, kuratora sądowego. W zakresie naszych usług znajduje się możliwość skorzystania z porad prawnych adwokata. Polecamy tą możliwość zarówno dla instytucji jak i osób indywidualnych. Organizujemy szkolenia BHP oraz z zakresu bezpieczeństwa pracy. Lekarz medycyny pracy – badania okresowe, wstępne: kierowców, operatorów wózków widłowych, wysokościowe (cała medycyna pracy) Posiadamy bogate zaplecze diagnostyczne. Psychologowie posiadają niezbędne certyfikaty i szkolenia do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców (psychotechnika, psychotesty) i prowadzenia pomocy psychoterapeutycznej (psychoterapia), diagnostycznej oraz logopedycznej. Obecnie poszerzyliśmy ofertę specjalistów. W pracowni przyjmuje: lekarz psychiatra lekarz medycyny pracy logopeda psychoterapeuta/psychoterapia psycholog dziecięcy dietetyk doradca zawodowy certyfikowany terapeuta uzależnień adwokat Diagnozujemy dzieci z różnym spectrum zaburzeń: całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm dziecięcy, zespół Aspergera) zaburzeniami neurorozwojowymi, zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami koncentracji uwagi, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej – ADHD, opóźnieniami w rozwoju. Pierwsza konsultacja z psychologiem polega na zrozumieniu problemu, wybraniu odpowiedniego specjalisty i sposobu pomocy.